Etkili Uyuşmazlık Çözümleri.

Adalet mülkün temelidir.

Hakkımda

Avukat Ömer Faruk Atagün, işini severek ve benimseyerek yaparken birinci önceliği müvekkillerini yasal yollarda en iyi şekilde temsil etmektir. Avukat Ömer Faruk Atagün, faaliyetlerini Ankara İncek bulvarı üzerinde bulunan ofisinde yürütmektedir. Gerek Yargıtay’ın yeni yapılanmasına gerekse Anayasa Mahkemesi’ne yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanında görevlerini yürüten meslektaşlarına yardımcı olabilmektedir.

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı Bilişim Hukuku (Information Technology) Yüksek Lisans programını 2018 yılında tamamlamıştır. Böylece internet ortamından kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik çalışmalar yapmış; söz konusu alanda yetkinliğinin bulunmasını amaçlamıştır. Siber suçlarla mücadele, sosyal medya kaynaklı kişilik hakları ihlalleri, kişisel verilerin korunması, e-ticaret ve benzeri bilişim hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Ayrıca 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı Kamu Hukuku Yüksek Lisans programını 2020 yılında tezini savunarak tamamlamıştır. Adil yargılanma ve gerekçeli karar hakkı üzerine yoğunlaştığı tezinde, temel insan hakları nosyonuna dikkat çekmektedir. Adil yargılanmanın kutsallığı ve gerekçeli kararın önemli rolü tezinin satır başlarını oluşturmaktadır. Diğer yandan 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku Doktora programına başlamış olmakla; şuanda eğitimi sürmekte olan bir doktora öğrencisidir.

Uyuşmazlık Analizi ve Çözüm Yollarının Tespiti

Değerli müvekkillerimizin dikkatli bir şekilde dinlenmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ile uyuşmazlığın niteliği ve türü tespit edilmelidir. Ardından uyuşmazlık konusuna ilişkin çeşitli görüşler ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu sayede yaşanan uyuşmazlığın en etkin şekilde sonuca kavuşması ve müvekkil memnuniyetinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle hizmetimizi sunarken, müvekkillerimiz için en iyi yolların belirlenmesi ve en etkili çözümlerin geliştirilmesi birincil adımımızdır.

Zaman Yönetimi

Her hukuki uyuşmazlığın giderilmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olarak zaman yönetimi karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda müvekkillerimizin doğabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla her daim planlı bir çalışma temposu yürütülmektedir.

Şeffaflık ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

Müvekkillerimize hizmet sunarken, gerek yasal dava prosedürleriyle gerekse önleyici avukatlık faaliyeti danışmanlığı ile bilgilendirmek ve güçlü bir iletişim kurmak gerekmektedir. Böylece avukatlık hizmetimizi sunarken müvekkillerimizin bu hizmetten en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amaçlanır.

Müvekkil Memnuniyeti

Yukarıda yer verilen süreçlerin gerçekleştirilmesi ile müvekkillerimizin hizmetlerimizden memnun kalması öncelikli hedefimizdir. Müvekkillerimizle karşılıklı duyulan güven ve saygı ilişkisi neticesinde iyi sonuçlar sunmaktan gurur duyarız.

Hizmetlerimiz

Bilişim Hukuku

Bilgi işlem teknolojileri aracılığıyla faaliyetlerini yürüten veya kişisel veri işleyen sıfatıyla veri sorumlusu olan kişi veya kurumlara yönelik danışmanlık hizmetleri

Ticaret Hukuku

Gerek şahıs şirketlerine gerekse kurumsal şirketlere yönelik önleyici avukatlık faaliyeti amacıyla danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm önerileri

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturmada müvekkillerimizin savunma ve şikayetlerini güçlü bir şekilde sunma hizmetleri

Gayrimenkul Hukuku

En temelde mülkiyet ve bağlantılı hakların tesisiyle ilgili olarak alternatif dava yollarında çözüm odaklı öneriler sunulması

Aile Hukuku

Vasi atama, miras ve boşanma gibi aile içi ilişkileri ilgilendiren uyuşmazlıklarda sır saklama yükümlülüğüne uygun olarak taraflar için kalıcı çözüm önerilerinin sunulması

İş Hukuku

Çalışanların ücret ve tazminat alacaklarına ilişkin tespitlerin yapılması ve yasal yolların takibi hizmetlerinin yanı sıra işçi çalıştıran küçüklü büyüklü ticari işletmelerin uymaları gereken yükümlülüklerin ve dava takip hizmetlerinin sunulması

"BİLGİSİZLİK BAHANE EDİLEMEZ."

Baruch Spinoza

İletişim

Bize Ulaşın

Adres:

Kızılcaşar Mah. Tek Yapı Kooperatifi Barış Cad. No:11/3 İncek/Gölbaşı/ANKARA

Telefon:

0 532 237 48 17